UAB Ausvaina patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys,  kuriuos Jūs pateikėte kaip mustbee.eu svetainės lankytojas, renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. 

Pateikdami savo duomenis Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus aktualus aukščiau nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, o atitinkamų įstatymų numatytais atvejais po pirminio tvarkymo tol, kol bus reikalinga. 

Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus :

  • Google analytics
  • Facebook
  • DPD Lietuva
  • Omniva LT
  • Instagram

Jeigu tai būtų reikalinga duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu arba jeigu tokią pareigą numato taikytini įstatymai. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.